Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

7. December 2012 11:22
by Andes Celtig
0 Comments

Ushuaia - Tierra del Fuego

7. December 2012 11:22 by Andes Celtig | 0 Comments

At the southern end of the Republic of Argentina, on the island of Tierra del Fuego Grande, lies the city of Ushuaia, the southernmost city in the world and the capital of the province of Tierra del Fuego. Located on the Beagle Channel, it takes its name, which means a bay overlooking the West, from the Yámana indigenous language. Within the impressive setting made by the sea, the forests, the lakes and the mountains, Ushuaia is a picturesque city with a highly developed touristic services infrastructure, an elegant commercial centre, and an ever increasing level of social and cultural activity.

Ym mhen deheuol yr Ariannin, ar ynys Tierra del Fuego Grande, gorwedda ddinas Ushuaia, y ddinas fwyaf deheuol yn y byd ac yn brifddinas i dalaith Tierra del Fuego. Wedi'i leoli ar glan Sianel Beagle, mae'n cymryd ei enw, sy'n golygu bae yn edrych dros y Gorllewin, gan iaith frodorol yr Yámana. O fewn y lleoliad trawiadol oherwydd y môr, y coedwigoedd, llynnoedd a mynyddoedd, mae Ushuaia yn ddinas hardd gyda gwasanaethau twristiaid datblygedig, canolfan fasnachol hardd, a lefel cynyddol o ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top