Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

7. December 2012 10:57
by Andes Celtig
0 Comments

Trevelin

7. December 2012 10:57 by Andes Celtig | 0 Comments

Welsh pioneers first arrived in Cwm Hyfryd in 1885 during an expedition to explore the whole of newly founded Territory of Chubut. The Rifleros, as the 30 horsemen were called, were guided by John Daniel Evans during their expedition. By 1888, the first colonisers arrived to settle on the banks of the Río Percy. By 1918, a company headed by J. D. Evans built a flourmill and the village of Trevelin flourished around it.
 
An interesting attraction is the historical museum, which is to be found in the old mill. Another historical museum is at the old Escuela 18 at Pentre Sydyn, which records the events of the 1902 plebiscite that helped to solve the territorial claims of Argentina and Chile over the region. Another museum, Cartref Taid, records the life of J. D. Evans and his faithful horse Malacara. A monument to Fontana in the town’s plaza is inscribed with the names of the Rifleros. Other attractions are Bethel chapel and the Welsh teahouses.

Cyrhaeddwyd Cwm Hyfryd am y tro cyntaf gan y Cymry yn 1885 yn sgil taith i archwilio’r diriogaeth gyfan. Tywysydd y Rifleros, fel y galwyd y 30 marchog ar y daith, oedd John Daniel Evans. Erbyn 1888 roedd yr arloeswyr cyntaf yn ymsefydlu ar lannau Afon Percy ac erbyn 1918 yr oedd cwmni dan arweiniad J. D. Evans wedi codi melin flawd y tyfodd pentref Trevelin o’i hamgylch.
 
Atyniadau o ddiddordeb yw’r Amgueddfa Hanes yn yr hen felin honno, Amgueddfa Pentre Sydyn sy’n cofnodi pleidlais gwlad 1902 a ddatrysodd yr anghydfod tiriogaethol rhwng yr Ariannin a Chile, amgueddfa Cartref Taid sydd yn cofnodi bywyd a gweithgareddau J D Evans a Malacara ei geffyl ffyddlon, a chofgolofn Fontana yn y gerddi (Plaza) gydag enwau marchogion y Rifleros. Atyniadau eraill yw Capel Bethel a’r tai te Cymreig.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top