Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

7. December 2012 10:36
by Andes Celtig
0 Comments

Trelew

7. December 2012 10:36 by Andes Celtig | 0 Comments

The city of Trelew, with a population of approximately 100,000, is one of the most important commercial centres in Patagonia. The city was named after Lewis Jones, one of the founders of the Welsh colony in Patagonia. By 1886, a railway was laid down that connected the agricultural area in the Chubut valley with Bahía Nueva, the principal port of the colony. Trelew grew around the Chubut valley end of the railway.
 
The main Welsh attractions of the city are Tabernacl chapel, Saint David’s Hall in which the Saint David’s Society have a public office, the Pueblo de Luis historical museum in the old railway buildings, and a monument to Lewis Jones. Other attractions of note are the MEF Palaeontological Museum, the bar at the Hotel Touring Club, and the old mill El Viejo Molino.

Trelew, gyda phoblogaeth o tua 100,000, yw un o brif ganolfannau masnachol Patagonia. Fe’i henwyd ar ôl un o brif sylfaenwyr y Wladfa, Lewis Jones. Erbyn 1886 adeiladwyd rheilffordd oedd yn cysylltu ardaloedd amaethyddol Dyffryn Camwy â’r Bae Newydd, prif borthladd y Wladfa. Tyfodd Porth Madryn a Trelew fel cymunedau y naill ben a’r llall i’r rheilffordd.
 
Prif atyniadau Cymreig y ddinas yw Capel Tabernacl, Neuadd Dewi Sant sy’n cartrefu swyddfa Cymdeithas Dewi Sant, Amgueddfa Hanes “Pueblo de Luis” yn adeilad yr hen orsaf reilffordd, a chofeb i Lewis Jones. Atyniadau eraill o nod yw’r Amgueddfa Palaeontoleg MEF, bar gwesty’r Touring Club, a’r hen felin “El Viejo Molino”.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top