Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

18. February 2013 08:51
by Andes Celtig
0 Comments

Santiago de Chile

18. February 2013 08:51 by Andes Celtig | 0 Comments

Chile is a country in South America occupying a long, narrow coastal strip between the Andes Mountains to the east and the Pacific Ocean to the west. It borders Peru to the north, Bolivia to the northeast, Argentina to the east, and the Drake Passage in the far south. The Pacific coastline of Chile is 6,435 kilometres. Chilean territory includes the Pacific islands of Juan Fernández, Salas y Gómez, Desventuradas and Easter Island

Santiago, the capital of Chile, is the cultural, administrative and financial centre, and the most important metropolis in the country. Nowadays, Santiago is a modern city with over 6 million inhabitants. The weather in Santiago is Mediterranean continental cold. Average annual temperature is 14°C. During the summer, the temperature raises to 20°C, whereas in the winter, it usually drops to 8°C. All these aspects have given shape to a modern lively city at all seasons.

Some of the excursions from Santiago de Chile that we include in our itineraries are a City Tour, Valparaiso, Viña del Mar, and the Concha y Toro Vineyard.

Tours can also include the Atacama regions, Puerto Varas and Punta Arenas.

Gwlad yn Ne America yw Chile sy’n meddiannu rhimyn arfordirol cul rhwng mynyddoedd yr Andes i'r dwyrain a Chefnfor Tawel i'r gorllewin. Mae'r wlad yn ffinio â Pheriw i'r gogledd, Bolifia i'r gogledd ddwyrain, yr Ariannin i'r dwyrain, ac cylfor Drake yn bell i'r de. Mae arfordir Môr Tawel y wlad yn 6,435 cilomedr (4,000 milltir) o hyd. Mae tiriogaeth Chile yn cynnwys ynysoedd Juan Fernandez, Salas Gomez, Desventuradas ac Ynys y Pasg yn y Môr Tawel.

Santiago, prifddinas Chile, yw canolfan ddiwylliannol, weinyddol ac ariannol pwysicaf y wlad. Erbyn heddiw, mae Santiago yn ddinas fodern gyda dros 6 miliwn o drigolion. Mae’r tywydd yn Santiago de Chile yn gyfandirol oer gyda thymhorau hir. Cyfartaledd y tymheredd blynyddol yw 14°C. Yn ystod yr haf, mae’r tymheredd yn codi i 20°C, ond yn y gaeaf, mae 8°C yn gyffredin. Mae holl yr agweddau hyn wedi rhoi siâp i ddinas fywiog fodern yn ystod pob tymor.

Rhai o'r teithiau o Santiago sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw gwibdaith o'r ddinas, Valparaiso, Viña del Mar a gwinllan Concha y Toro.

Llefydd eraill mae'n bosib teithio iddynt yw anialwch Atacama, Puerto Varas a Punta Arenas.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top