Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

18. February 2013 08:16
by Andes Celtig
0 Comments

Salta

18. February 2013 08:16 by Andes Celtig | 0 Comments

Lying in the Lerma Valley, Salta is the capital city of the homonymous province. It is situated in one of the most fertile and pleasant sites created by nature in this region. It is located at 1,187 meters (3,895 feet) above sea level, at the foot of 20 de Febrero and San Bernardo mountains. The city’s characteristic Hispanic architecture makes it stand out from other cities in the country. The houses, streets, hundred year old monuments and narrow pavements are reminders of the colonial spirit from the times of the city’s foundation.

The tourist circuit includes visiting the city’s numerous statues, the San Francisco church, the Cathedral and the interesting historical and anthropological museums. The outlying area offers possibilities for various tours, the most renowned and attractive of them all being "El Tren a las Nubes" (The Train to the Clouds) tour. It consists of a train journey that ascends through clouds as it crosses the Andes at 4,220 metres (13,846 feet) above the sea level.

Salta’s climate is hot in summer and warm and dry in Winter, with an annual average temperature of approximately 22ºC, which makes the city an ideal place to visit all year around.

Some of the excursions from Salta that we include in our itineraries are Train to the Clouds, Ferrobus al Cielo (Rail bus to the Sky), Cachi and Los Cardones National Park and Cafayate.

Yn gorwedd yn nyffryn Lerma, Salta yw prifddinas y dalaith o’r un enw. Mae wedi ei leoli yn un o'r safleoedd mwyaf ffrwythlon a dymunol a grëwyd gan natur yn y rhanbarth. Safai ar uchder o 1,187 medr (3,895 troedfedd) uwchben lefel y môr, ar droed mynyddoedd 20 de Febrero a San Bernardo. Pensaernïaeth Sbaenaidd nodweddiadol y ddinas sy’n sicrhau ei bod yn sefyll allan wrth gymharu â dinasoedd eraill yr Ariannin. Mae’r tai, strydoedd, henebion gan flwydd oed, a phalmentydd cul yn ein hatgoffa o ysbryd trefedigaethol o adeg sylfaenu’r ddinas.

Mae'r llwybr twristiaeth yn cynnwys ymweld â nifer cerfluniau'r ddinas, eglwys San Francisco, yr eglwys gadeiriol a'r amgueddfeydd diddorol a hanesyddol anthropolegol. Mae'r ardal gerllaw yn cynnig posibiliadau ar gyfer teithiau amrywiol, y mwyaf adnabyddus a deniadol ohonynt i gyd yw taith "El Tren yn las Nubes" (Trên i’r Cymylau). Mae'r daith ar drên yn dringo'n drwy'r cymylau wrth groesi'r Andes ar uchder o 4,220 medr (13,846 troedfedd) uwchben lefel y môr.

Mae hinsawdd Salta yn boeth yn yr haf ac yn gynnes ac yn sych yn y gaeaf, gyda thymheredd blynyddol o ryw 22ºC ar gyfartaledd, sy'n gwneud y ddinas yn lle delfrydol i ymweld â drwy gydol y flwyddyn.

Rhai o'r teithiau yn Salta sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw Trên i’r Cymylau, Ferrobus al Cielo (Bws Rheilffordd i'r Wybren), Cachi a Pharc Cenedlaethol Los Cardones, a Cafayate.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top