Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

18. February 2013 08:42
by Andes Celtig
0 Comments

Rio de Janeiro

18. February 2013 08:42 by Andes Celtig | 0 Comments

For a long time now, Brazil’s natural beauty and the carnival have made it internationally famous, attracting thousands of tourists all year around. Besides enjoying some of the most beautiful spots on the planet – which include countless beaches, ecological paradises and historical cities – visitors are always accompanied by hospitable people willing to help and show them the best at every opportunity, making a visit to Brazil unforgettable.

Rio de Janeiro is one of the largest economic and cultural centres of South America. A cosmopolitan metropolis, known worldwide for its beauty and its natural resources, the city provides a harmonious and friendly environment. With a population of 6 million inhabitants, one of its greatest virtues is the kindness and hospitality of its people towards visitors.

Some of the excursions from Rio de Janeiro that we include in our itineraries are Christ the Redeemer, Corcovado Mountain, Sugar Loaf Mountain, Tropical Islands, and a traditional Samba show.

Ers tro mae harddwch naturiol a charnifalau Brasil wedi gwneud y wlad yn enwog yn rhyngwladol, gan ddenu miloedd o dwristiaid yno drwy gydol y flwyddyn. Ar wahân i fwynhau rhai o'r mannau mwyaf prydferth ar y blaned - yn cynnwys traethau euraidd di-ri, baradwysau ecolegol a dinasoedd hanesyddol - mae ymwelwyr gwastad mewn cwmni bobl sy’n awyddus i helpu a dangos y gorau ar bob taith, sy’n gwneud ymweliad â Brasil yn fythgofiadwy.

Rio de Janeiro yw un o'r canolfannau economaidd a diwylliannol mwyaf yn Ne America. Mae’r brifddinas yn adnabyddus ledled y byd am ei harddwch a'i adnoddau naturiol, ac mae’n cynnig amgylchedd dymunol a cyfeillgar. Gyda phoblogaeth o 6 miliwn, un o'r rhinweddau mwyaf y ddinas yw caredigrwydd a lletygarwch ei phobl tuag at ymwelwyr.

Rhai o'r teithiau o Rio de Janeiro sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw Crist y Gwaredwr, Mynydd Corcovado, Mynydd Torth Siwgr, Ynysoedd Trofannol, sioe Samba draddodiadol.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top