Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

18. February 2013 08:35
by Andes Celtig
0 Comments

Peru

18. February 2013 08:35 by Andes Celtig | 0 Comments

Peru is a country with a 10 thousand year history and was the home of the fabled Inca Empire. But long before the Inca’s, other ancient civilizations bequeathed the world with superb vestiges of a glorious past such as Caral, one of the most ancient cities of the Americas and possibly of the entire world; the royal tombs of Sipan, the most lavish burial chamber in the Americas; the enigmatic Nasca lines; and the awesome fortress of Kuelap.

Peru is also one of the most bio diverse nations on earth, a country where you one can pass from an area of blazing desert mountains to a lush jungle in a single breath. It is a rainbow of sounds, tastes, and colours that manifest themselves in more than 50 still in use native languages, thousands of ancestral dances, and musical instruments used in major festivals and processions.

Through our expert Peruvian travel partners we are able to offer you the most incredible tours and excursions to another remarkable country in South America. Below is a description of the destinations and excursion that are possible to include in your own personal tailor made itinerary of a journey to Peru.

Some of the excursions in Peru that we include in our itineraries are Cuzco and Lake Titicaca, Amazon Jungle, Machu Picchu, the Inca Heartlands, royal tombs of Sipan, the Nasca lines and the fortress of Kuelap.

Mae Periw yn wlad sydd â 10 mil mlynedd o hanes ac oedd yn gartref i ymerodraeth yr Inca chwedlonol. Ond yn llawer cynharach nag cyfnod yr Inca, gadawodd gwareiddiadau hynafol eraill holion gwych a gogoneddus i’r byd yn Periw; sef Caral, un o ddinasoedd mwyaf hynafol yn America, ac o bosib, y byd cyfan; beddrodau brenhinol Sipan, y gladdfa haelaf yn America; llinellau enigmatig Nasca; a chaer anhygoel Kuelap.

Mae Periw hefyd yn un o'r gwledydd mwyaf bio amrywiol ar y ddaear. Gwlad lle y gallwch symud o ardal o anialwch mynyddig poeth i jyngl gwyrddlas mewn anadl. Mae'r wlad yn enfys o synau, blasau, a lliwiau sy'n amlygu eu hunain mewn mwy na 50 o ieithoedd brodorol, miloedd o ddawnsfeydd hynafol, ac offerynnau cerddorol a ddefnyddir mewn gwyliau pwysig a gorymdeithiau.

Drwy ein partneriaid arbenigol teithio o Beriw, rydym yn gallu cynnig y teithiau mwyaf anhygoel i wlad arall hynod yn Ne America. Isod mae disgrifiad o'r cyrchfannau a’r pleser deithiau sy’n bosib eu cynnwys mewn teithlen personol i Periw.

Rhai o'r teithiau yn Periw sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw Cuzco a Llyn Titicaca, jyngl ye Amazon, Machu Picchu, Perfeddwlad yr Inca, beddrodau Sipan, llinellau Nasca, a chaer Kuelap.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top