Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

18. February 2013 07:44
by Andes Celtig
0 Comments

Mendoza

18. February 2013 07:44 by Andes Celtig | 0 Comments

The City of Mendoza is the most important in the Cuyo region and is the capital of the province bearing the same name. Famous for its Aconcagua mountain, malbec wines, and for being the cradle of the heroic deeds of the Liberator, General San Martín, father of the Argentine nation, it is one of the most beautiful cities in the country. Nestled in the foothills of the Andes mountains, the city is located in an incredible manmade oasis by way of the Mendoza and Tunuyán rivers, which have been wisely channelled into a huge irrigation system that gives life to everything all that can be seen.

The climate in Mendoza is moderate to temperate, although its mountains provide a certain degree of aridity. Summer temperatures range between 18-33ºC; days are very hot and nights are fresh. In the winter, the ski season, minimum temperatures drop to 3ºC whereas maximum temperature is 16ºC.

The Wine Route is the most traditional attraction in Mendoza. Visitors may visit several wineries tasting the wines produced at the local vineyards that have made the region famous worldwide.

The local slogan “the land of good sunshine and good wine” is a perfectly accurate way to describe Mendoza.

Some of the excursions from Mendoza that we include in out itineraries are the City of Mendoza, Wines and Wineries, Andes High Mountain, and Cacheuta Thermal Spa

Dinas Mendoza ydy 'r bwysicaf yn rhanbarth Cuyo o’r Ariannin ac mae hefyd brifddinas i'r dalaith o’r un enwa. Yn adnabyddus am fynydd Aconcagua, gwinoedd Malbec, ac am fod yn grud i weithredoedd arwraidd y rhyddhäwr Cadfridog San Martín, tad y genedl Archentaidd, mae’n un o’r dinasoedd brydfertha yn y wlad hon. Wedi'i leoli yng nghesail is fynyddoedd yr Andes, lleolir y ddinas mewn gwerddon anghredadwy wedi eu cloddio gan yr arloeswyr cynnar a diolch i afonydd Mendoza a Tunuyán, sydd wedi cael eu sianelu’n ddoeth i system dyfrio anferth sy’n rhoi bywyd i bob dim a welir.

Mae’r hinsawdd yn Mendoza yn gymedrol dymherus, er bod y mynyddodd cyfagos yn achosi sychder i raddau. Mae tymereddau'r haf yn amrywio rhwng 18-33ºC: mae’r diwrnodau yn boeth a’r nosweithiau yn oer. Yn y gaeaf, y tymor sgïo, isafbwynt tymheredd yw tua 3ºC ac yr uchafbwynt yn 16ºC. Y llwybr gwin yw’r atyniad fwyaf traddodiadol yn Mendoza.

Mae’n bosib ymweld â nifer o windai wrth brofi gwinoedd wedi eu cynhyrchu yn y gwinllannoedd lleol sydd wedi gwneud y rhanbarth yn fyd enwog am winoedd. Mae’r arwyddair lleol “tir yr heulwen dda a gwin da” yn ffordd hollol gywir o ddisgrifio Mendoza.

Rhai teithiau yn Mendoza sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw dinas Mendoza, Gwindai a Gwinoedd, Mynyddoedd Uchel yr Andes a Sba Thermol Cacheuta.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top