Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

7. November 2012 15:53
by Andes Celtig
0 Comments

Iguazú

7. November 2012 15:53 by Andes Celtig | 0 Comments

Situated in the northeast of Argentina, the city of Puerto Iguazú is 1284km away from the capital of Buenos Aires, and borders onto Brazil and Paraguay by way of the Paraná and Iguazú Rivers. Being a touristic destination, it provides the greatest spectacle of water and forest that exists on Earth, the imposing waterfalls of Iguazú, which in the local guaraní language means "big waters".

 The region has a humid subtropical climate without a dry season, with temperatures ranging from 20º-33ºC in summer while winter is mild and pleasant. There are various excursions to Iguazú National Park, declared Natural patrimony of humanity by the UNESCO, to visit some of the 275 waterfalls and where you will learn about the exotic flora and fauna, are the most popular choice for visitors.

 Puerto Iguazú is a place to be amazed by nature and one of its greatest expressions of beauty.  Excursions from Puerto Iguazú that are included in out itineraries are to the Argentine Iguazú falls, the Brazilian Iguazú falls, and the Rafain Folklore show.

Wedi ei leoli yn y gogledd yr Ariannin, mae dinas Puerto Iguazú yn 1284km i’r gogledd o’r brif ddinas Buenos Aires, ac mae’n ffinio â Brasil a Paraguay trwy afonydd Paraná ac Iguazú. Gan ei fod yn gyrchfan poblogaidd â thwristiaid, mae'n cynnig y golygfeydd mwyaf godidog o ddŵr a choedwigoedd sy'n bodoli ar y ddaear, sef rhaeadrau trawiadol Iguazú, sydd yn yr iaith Guarani lleol yn golygu "dŵr mawr".
 
Mae'r rhanbarth gyda hinsawdd laith isdrofannol heb dymor sych, gyda thymheredd yn amrywio o 20º-33ºC yn yr haf tra mae’r gaeaf yn fwyn a dymunol. Bydd teithiau amrywiol i Barc Cenedlaethol Iguazú, wedi ei datgan yn safle treftadaeth naturiol gan UNESCO, i ymweld â rhai o'r 275 rhaeadrau a lle byddwch yn dysgu am y planhigion egsotig a ffawna, yw’r dewis mwyaf poblogaidd gydag ymwelwyr.
 
Mae Puerto Iguazú yn lle i’ch synnu gan natur ac un o'i datganiadau fwyaf o harddwch. Rhai o'r teithiau yn Puerto Iguazú sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw rhaeadrau Iguazú'r Ariannin,  rhaeadrau Iguazú Brasil, a sioe draddodiadol Rafain.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top