Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

27. June 2014 07:36
by Andes Celtig
0 Comments

Esquel

27. June 2014 07:36 by Andes Celtig | 0 Comments

Esquel is located in the northern end of Cwm Hyfryd about 25 kilometres (16 miles) from Trevelin. The first Welsh colonisers settled there before 1900. The first Welsh families were Jenkins, Freeman, Evans, Awstin a Roberts. Nowadays, Esquel is Chubut’s largest town in the Andes with a population approaching 40,000.
 
Amongst the town’s attractions are Seion chapel and its vestry that today is used as a private Welsh school and community centre.

Mae Esquel ym mhen gogleddol Cwm Hyfryd tua 25 cilomedr (16 milltir) o Trevelin. Sefydlodd y gwladfawyr cyntaf yma cyn 1900. Yn eu plith yr oedd teuluoedd Jenkins, Freeman, Evans, Awstin a Roberts. Erbyn heddiw, Esquel yw tref fwyaf talaith Chubut yn yr Andes gyda phoblogaeth o tua 40,000.
 
Ymysg atyniadau’r dref yw trên bach Trochita, a Capel Seion a’i festri sydd hefyd yn gartref i’r ysgol Gymraeg a’r ganolfan gymunedol.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top