Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

18. February 2013 08:03
by Andes Celtig
0 Comments

El Calafate

18. February 2013 08:03 by Andes Celtig | 0 Comments

At Calafate you will find yourself at the gateway to the majestic world of glaciers. The town is located on the shores of lake Lago Argentino, with mysterious deep green waters and a surface area covering 1,600 km2 (618 miles2), a length of 60 km (37 miles) and a width of 12 - 14 km (7.5-9 miles). The lake has great depths, like all lakes originating from glacial eras, ranging from 35 m (115 ft) on the southern shore, to 300 m (985 ft) off the Avellaneda Peninsula. The climate is predominantly dry with an average maximum temperature of 19ºC and an average minimum of -2ºC in Winter.

El Calafate connects you with the most unknown and magical features of our geography and receives its name from the small ‘calafate’ bush, indigenous of Patagonia. Its fruit is a delicious berry which is very good for the elaboration of jam. According to tradition, whoever eats the ‘calafate’ berry will return for more.

Calafate is a tourist resort of both national and international renown, since it is the start point for all glacier excursions. It is an oasis of poplars, willows and pines on the edge o the Patagonian steppe. For admirers of glaciers, this small enchanted town is a must do tourist destination in Argentina.

Some of the excursions from Calafate that we include in our itineraries are Perito Moreno Glacier and Los Glaciares National Park, and Upsala Glacier and Bahía Onelli Bay.

El Calafate yw’r porth i fyd y rhewlifoedd mawreddog. Mae'r dref wedi ei lleoli ar lan llyn Lago Argentino, gyda dyfroedd dwfn gwyrdd dirgel ac arwynebedd oddeutu 1,600 cilomedr2 (618 milltir2), hyd o 60 cilomedr (37 milltir) a lled o 12-14 cilomedr (7.5-9 milltir). Mae'r llyn â dyfnderoedd mawr fel pob llyn yn tarddu o oes y rhewlifoedd, yn amrywio o 35 metr (115 troedfedd) ar y lan ddeheuol, i 300 metr (985 troedfedd) oddi ar benrhyn Avellaneda. Mae'r hinsawdd yn bennaf yn sych gydag uchafswm tymheredd ar gyfartaledd o 19ºC a lleiafswm ar gyfartaledd -2ºC yn ystod y gaeaf.

Mae Calafate yn cysylltu chi gyda nodweddion mwyaf hudolus ac anhysbys o’n daearyddiaeth ac mae’n derbyn ei enw o'r aeronen fach ‘calafate’ sy’n gynhenid i Batagonia. Ei ffrwyth yw aeronen flasus sy'n dda iawn ar gyfer gwneud jam. Yn ôl traddodiad, pwy bynnag bwyta aeron y 'calafate' byddant yn dychwelyd am ragor.

Mae El Calafate yn gyrchfan o fri i dwristiaid cenedlaethol a rhyngwladol gan ei fod yn fan cychwyn ar gyfer holl y teithiau sy’n ymweld â’r rhewlifoedd. Mae'n werddon o goed poplys, helyg a phinwydd ar ymylon paith Patagonia. Ar gyfer edmygwyr rhewlifau, mae’n dref fechan hudolus sydd yn rhaid ymweld ag yn yr Ariannin.

Rhai o'r teithiau yn El Calafate sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw Rhewlif Perito Moreno a Pharc Cenedlaethol Los Glaciares, a Rhewlif Upsala a Bae Bahia Onelli

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top