Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

14. November 2012 17:07
by Andes Celtig
0 Comments

Buenos Aires

14. November 2012 17:07 by Andes Celtig | 0 Comments

The city of Buenos Aires receives visitors from around the world. Besides it being the most cosmopolitan capital in South America is undoubtedly the most beautiful and flirtatious of the main urban centres. The city’s weather is temperate with and annual average temperature of 18°C. Winter temperatures vary between 3º-8ºC, while summers are humid with an average temperature of 28ºC. Buenos Aires.

Known as the "Queen of the River Plate", Buenos Aires is characterized by a multiplicity of artistic and cultural expression that surprise tourists as they travel around city. Among the most visited sites of this beautiful city are the San Telmo fair, the Boca neighbourhood, the Costanera Sur river coast, the centre of the city with its obelisk, and the Tigre delta, just a few miles away from the city centre.

In the evenings, "the city that never sleeps" is alive with concerts, shows, theatres, cinemas, casinos, discos, cafes and pubs that extend their welcome until nearly dawn. Some of the excursions from Buenos Aires that we include in out itineraries are a city tour of Buenos Aires, the Tigre and Río Paraná Delta, Tango Show, an Estancia Day in the Pampas, and crossing the River Plate to Colonia del Sacramento in Uruguay.

Mae dinas Buenos Aires yn derbyn ymwelwyr o bob cwr o'r byd. Ar wahân ei fod y brif ddinas fwyaf amlgenhedlig yn Ne America, mae yn ddi-os y mwyaf prydferth a bywiog o’r prif ganolfannau trefol y cyfandir. Mae tywydd y ddinas yn dymherus gyda thymheredd blynyddol ar gyfartaledd o 18°C. Yn y gaeaf mae’r tymheredd yn amrywio rhwng 3º-8ºC, tra yn ystod yr hafau mae’n llaith gyda thymheredd o 28ºC ar gyfartaledd.

Adwaenir y ddinas fel “Frenhines yr Afon Arian”. Mae Buenos Aires yn cael ei nodweddu gan nifer fawr o fynegiadau artistig a diwylliannol sy’n synnu twristiaid wrth iddynt deithio o amgylch y ddinas. Ymysg llefydd mwyaf poblogaidd y ddinas hardd yw ffair San Telmo, ardal Boca, arfordir Costanera Sur, canol y ddinas gyda'i obelisg, a delta Tigre sydd ddim ond ychydig filltiroedd o ganol y ddinas.

Yn y nosweithiau, mae’r "ddinas sydd byth yn cysgu" yn fyw â chyngherddau, sioeau, theatrau, sinemâu, casinos, disgos, caffis a thafarndai sy'n ymestyn eu croeso tan oriau’r wawr. Rhai o'r teithiau yn Buenos Aires sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw dinas Buenos Aires, ardal Tigre a Delta'r Afon Paraná, sioe Tango, diwrnod ar Estancia yn y Pampas, a chroesi'r Rio de La Plata i Colonia del Sacramento yn Wrwgwai.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top