Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

18. February 2013 07:56
by Andes Celtig
0 Comments

Bariloche

18. February 2013 07:56 by Andes Celtig | 0 Comments

Eternally beautiful, Bariloche, lying on the shores of Lake Nahuel Huapi and surrounded by mountains and forests, is one of the most attractive cities in Argentina. Founded in 1902, and 1,640km (1,018 miles) from the capital Buenos Aires, Bariloche offers first-class accommodation and gastronomical services and is prepared to ensure that visitors choose this destination at all seasons.

In the summer, trout and salmon fly-fishing and sports recreation (especially hiking, river rafting and walks around ancient forests, as well as climbing most of the peaks surrounding the city) are some of the activities enjoyed by visitors to this great city. During the winter, the first snowfalls announce the beginning of the ski season and the practice of winter sports at the nearby Cerro Catedral, one of the most important ski resorts in the country.

Some of the excursions from Bariloche that we include in our itineraries are Circuito Chico, Cerro Otto, Victoria Island and Arrayanes Forest, and Cerro Campanario

Yn wastad yn hardd, mae Bariloche, sy'n gorwedd ar lan llyn Nahuel Huapi ac wedi ei amgylchynu gan fynyddoedd a choedwigoedd, yn un o ddinasoedd mwyaf deniadol yr Ariannin. Ariannin - Bariloche Sefydlwyd y ddinas ym 1902, ac a 1,640 cilomedr (1,018 milltir) o bellter o Buenos Aires, mae Bariloche yn cynnig gwasanaethau llety a lluniaeth o’r dosbarth cyntaf, ac mae’r ddinas yn barod i sicrhau bod ymwelwyr yn dewis y lleoliad drwy gydol y flwyddyn ym mhob tymor.

Yn yr haf, pysgota â phlu am frithyll ac eog, a chwaraeon hamdden (yn arbennig heicio, rafftio dŵr gwyn a theithiau cerdded o gwmpas coedwigoedd hynafol, yn ogystal â dringo y rhan fwyaf o'r copaon o gwmpas y ddinas) yw rhai o'r actifeddau a fwynheir gan ymwelwyr i'r ddinas. Yn ystod y gaeaf, mae’r eira cyntaf yn cyhoeddi ddechrau'r tymor sgïo a chwaraeon gaeaf ar fynydd Cerro Catedral gerllaw, un o'r canolfannau sgïo pwysicaf y wlad.

Rhai o'r teithiau yn Bariolche sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw Circuito Chico, Cerro Otto, Ynys Victoria a Choedwig Arrayanes, a Cerro Campanario.

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top