Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

Y Paith

Mae rhaid croesi’r paith os ydych am ymweld â’r Wladfa gan fod Dyffryn Camwy ar arfordir yr Iwerydd yn y dwyrain, a Chwm Hyfryd yng nghesail yr Andes yn y gorllewin gyda 600 cilomedr (375 milltir) o bellter rhwng y ddau le.
 
Mae crwydro’r paith, fel arfer, yn uchafbwynt ac yn gyfle i ryfeddu at olygfeydd anghredadwy o drawiadol, mewn awyrgylch o lonyddwch a thawelwch wrth syllu ar y gorwelion anfeidrol. Mae’r paith yn gyforiog o hanes; yn hanesion ac enwau lleoedd yr hen Gwladfawyr a fu’n anturio ac yn arloesi yma. Teimlwch y wefr o ddod o hyd, o bosib, i rigol un o’r hen wagenni, neu ddarn o wydr lliwgar trwchus neu hen gwpan, neu ddarnau rhydlyd o hen ffrwyn neu bedol.

Er ei bod yn bosib croesi’r paith mewn bws nid yw hynny’n rhoi cyfle i aros ac oedi yn unman wrth i’r bws wibio heibio pob dim o ddiddordeb hanesyddol. Mae’n bosib hefyd croesi’r paith mewn car wedi ei logi ond ni fydd y dirwedd ei hun yn dweud y cyfan am orchestion ac anturiaethau’r hen Gwladfawyr. Mae’n bosib croesi’r paith o un ochr i’r llall mewn cyn lleied â chwe awr a dyw taith felly fawr gwell na gwylio’r dirwedd yn gwibio heibio ar sgrin teledu.

Y ffordd orau heb os yw yng nghwmni tywysydd sy’n gyfarwydd â’r llecynnau diddorol ac sy’n gyfarwydd â hanes a straeon yr hen Gwladfawyr a fu’n creu’r llwybrau. Gall crwydro’r paith fod yn daith drwy’r dydd neu hyd yn oed taith sawl diwrnod gan ddibynnu ar eich awydd i grwydro a dwysáu eich gwybodaeth o hanes y Wladfa. Crwydro’r paith fel hyn yw’r allwedd i ddatgloi cyfrinachau hanesyddol, arwrol, yr hen Gwladfawyr mewn lle a oedd mor estron ac mor ddieithr iddynt.

 

 

 

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top