Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

Teithio i'r Ariannin

Gwybodaeth am yr Ariannin


Mae’r Ariannin ym mhen eithaf deheubarth De America. Hi yw’r wlad ail fwyaf yn Ne America, ar ôl Brasil, a’r wythfed fwyaf yn y Byd. Mae tua 1,425 cilomedr (885 milltir) ar draws o’r dwyrain i’r gorllewin ar ei lletaf ac yn ymestyn am 5,100 cilomedr (3,170 milltir) o’r gogledd i’r de.

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Poblogaeth: tua 40 miliwn
Prifddinas: Buenos Aires (poblogaeth tua 12 miliwn)
Pobl: 85% o dras Ewropeaidd, 15% o dras gymysg frodorol - Ewropeaidd a lleiafrifoedd eraill.
Cadwraeth: 10 Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, 32 o Barciau Cenedlaethol neu Daleithiol.
Iaith: Sbaeneg, nifer o ieithoedd brodorol ac eraill fel Cymraeg mewn rhannau yn Patagonia.
Amser: GMT -3 awr gydol y flwyddyn.
Trydan: 220V, 50Hz. Socedau yn amrywio rhwng rhai 2 bin crwn a 3 pin fflat groeslin.

Pasportau a Theithebau

Nid oes angen teithebau ar ymwelwyr o wledydd Prydain. Mae angen pasport dilys, sydd yn caniatáu ymweld â’r wlad am gyfnod o 90 niwrnod.

Iechyd a Brechiadau

Nid oes angen brechiad cyn ymweld â’r Ariannin, heblaw am y dwymyn felen os am ymweld â rhanbarth Mesopotamia yn y gogledd pell. Mae safonau iechyd yn dda ar y cyfan. Ym Mhatagonia, nid oes unrhyw ymlusgiad neu bryfaid gwenwynig, nag unrhyw anifail ysglyfaethus peryglus. Ond rhaid amddiffyn eich hunan rhag yr haul cryf a’r heidiau o fosgitos (nid rhai sy’n cario malaria) yn ystod y misoedd poeth mewn rhai mannau.
 
Er bod dŵr tap y wlad yn ddiogel i’w yfed yn gyffredinol, mae gofyn bod yn wyliadwrus yng nghefn gwlad. Y cyngor gorau yw yfed dŵr botel.

Tywydd a Dillad

Gan fod Patagonia yn hemisffer y de, mae’r tymhorau o chwith o gymharu â Chymru a gweddill hemisffer y gogledd. Mae’n bosib ymweld â Buenos Aires a’r Wladfa bron drwy’r flwyddyn. Anaml iawn y bydd y tywydd yn drysu trefniadau. Yr amseroedd gorau i ymweld â’r Wladfa - a gweddill Patagonia - yw rhwng Medi a Mai (gwanwyn tan yr Hydref). Mae Ionawr a Chwefror yn boeth iawn gyda’r gwres yn uchel yn ystod y dydd. O ran dillad, rhaid paratoi ar gyfer pob posibilrwydd gan fod yna newid mawr rhwng Buenos Aires - llaith a phoeth - nosweithiau sych ac oer y Paith - a hinsawdd gymedrol Cwm Hyfryd yn yr Andes. Y cyngor gorau yw dewis eich dillad fel eich bod yn gallu gwisgo neu dynnu haenau o ddillad yn ôl y gofyn. Rhaid wrth esgidiau cerdded addas a het yn gysgod rhag yr haul.

Arian

Arian cyfredol yr Ariannin yw’r $ARS “peso” sydd yn cynnwys 100 “centavo”. Mae'n bosib archebu $ARS drwy eich banc a busnesau eraill sydd yn delio â chyfnewidfa dramor.  Mae doleri $UDA yn cael eu derbyn fel arian cyfredol mewn gwestai a busnesau mawr. Y cyngor gorau yw cario rhyw faint o ddoleri $UDA glân heb farc o unrhyw fath a hefyd, rhywfaint o sieciau teithio $UDA (Thomas Cook neu American Express) ond mae’r rhain yn anhwylus ac yn ddrud i’w newid y tu allan i Buenos Aires ond mae’n bethau da i’w cael wrth gefn. Y dewis gorau yw cardiau plastig (debyd a chredyd). Mae MasterCard a Visa yn cael eu derbyn yn eang. Mae’n bosib defnyddio cardiau credyd a chardiau debyd ym mheiriannau arian parod y banciau sydd ddim yn anodd cael hyd iddynt.

Gwybodaeth Bellach

Am y wybodaeth teithio diweddara i'r Ariannin ymwelwch â thudalen gwe Swyddfa Dramor Gwledydd Prydain

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top