Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

Pwy Ydym Ni?

Cwmni teithio â chysylltiadau gyda'r Wladfa, Patagonia yw Andes Celtig. Mae ein profiad yn y maes teithio a thwristiaeth yn y Wladfa a gweddill Patagonia yn ymestyn o 1998 ac mae ein tîm yn cynnwys disgynyddion y gwladfawyr gwreiddiol a siaradwyr rhugl eu Cymraeg, Sbaeneg a Saesneg.

Mae ein cysylltiadau personol gyda disgynyddion y Gwladfawyr ym Mhatagonia yn ein galluogi i gynnig profiad unigryw i chi adnabod yn bersonol pobl sy’n ddisgynyddion o Wladfawyr gwreiddiol y 19eg ganrif, a sicrhau bod eich taith i Batagonia yn brofiad bythgofiadwy. Nid yn unig rydym yn trefnu teithiau i'r Wladfa, ond rydym hefyd, yn trefnu teithiau i weddill Patagonia a'r Ariannin, a gwledydd eraill yn Ne America, fel Wrwgwai, Brasil, Chile a Periw.

Rydym yn arbenigo mewn cydlynu teithiau hollol bersonol i'r Wladfa ym Mhatagonia, ar gyfer corau, grwpiau rygbi, ymgyfnewidion diwylliannol, seminarau, ymchwil gwyddonol, ffotograffiaeth bywyd gwyllt, a grwpiau eraill mawr neu fach, parau a theithwyr unigol. Gan fod ein teithiau yn hyblyg, rydym yn gallu dylunio teithlenni yn ôl cyllideb, dyddiadau a diddordebau personol teithwyr, gan ganiatáu i'r cwsmer rheolaeth lawn o’r costau a beth yw gweld.

 

Gallwch gysylltu â ni

 

e bost: gwybodaeth@andesceltig.com

 

neu

 

Ffôn: +44 1492 339563

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top