Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

Patagonia ~ Y Wladfa

 

Patagonia is a wondrous destination that offers a variety of experiences to travellers, including adventure activities, natural attractions, the culture of it original inhabitants and, of course, the history of the Welsh colonists in Patagonia. The peaceful coexistence between the indigenous Tehuelche and the Celtic colonisers was a rare if not unique event in the history of colonisation in the whole of the Americas.

 

 Patagonia has three perfectly defined geographical regions: the mountains of the Andes, the mid-zone tablelands of arid steppe, and the Atlantic coast. It is possible to describe its geography as a series of enormous steps, with the mountains of the Andes as the highest of the steps, which then descend in terraces, through the arid tablelands, until reaching the Atlantic coast. Patagonia has one of the lowest population densities in the World with less than one inhabitant for every one square kilometre.

 

 The region is large enough to offer a magnificent richness of natural wildlife and variety of animal life that makes Patagonia into a wonderful destination. The region contains 11 out of the 23 National Parks, and three out of the 10 UNESCO World Heritage sites, in Argentina. Each national park and heritage site is unique in its diversity of wildlife, fauna and flora.

 

 The Welsh colony of Patagonia is a historical and cultural attraction. Within its zone of influence are the towns of Esquel and Trevelin in the Andes; Rawson, Trelew, Gaiman and Dolavon in the Lower Chubut river valley; and Puerto Madryn on the coast. Here, you will find the descendants of the Welsh settlers and their culture that they have maintained since their arrival, near where Puerto Madryn is today, on the clipper “Mimosa” in 1865

Mae Patagonia yn lle rhyfeddol sy’n cynnig nifer o brofiadau i deithwyr gan gynnwys gweithgarwch antur, atyniadau naturiol, hanes a diwylliant brodorol - ac wrth gwrs, y Wladfa Gymreig. Oedd y gydfodolaeth heddychol rhwng brodorion y Tehuelche a’r Gwladfawyr Cymreig in ddigwyddiad anghyffredin os nad yn unigryw yn hanes gwladychu cyfandiroedd America.
 
Mae gan Patagonia dri rhanbarth pendant: mynyddoedd yr Andes, y Paith sydd yn cynnwys llwyfandiroedd y canolbarth ac yna arfordir yr Iwerydd. Mae’n bosib disgrifio ei daearyddiaeth fel grisiau anferthol gyda mynyddoedd yr Andes fel y gris uchaf, ac yna yn disgyn trwy lwyfandir o derasau nes cyrraedd yr Iwerydd. Mae Patagonia gyda dwysedd poblogaeth ymysg yr isaf yn y byd gyda llai nag 1 preswyliwr i bob cilomedr sgwâr mewn rhai llefydd.
 
Mae’n lle digon mawr i gynnig cyfoeth o fywyd gwyllt naturiol ac i’r rhai sydd am adnabod amrywiaeth ysblennydd o anifeiliaid mae Patagonia yn lleoliad godidog. Mae’r rhanbarth yn cynnwys 11 o’r 23 Parc Cenedlaethol a thri o’r 10 Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn yr Ariannin ac mae pob parc cenedlaethol a safle treftadaeth yn unigryw yn eu hamrywiaeth o fywyd gwyllt, fflora a ffawna.
 
Atyniad hanesyddol a diwylliannol yw y Wladfa Gymreig sydd yn cynnwys Cwm Hyfryd (Esquel a Trevelin), Dyffryn Camwy (Trerawson, Trelew, Gaiman a Dolavon) a Porth Madryn oddi fewn ei ffiniau. Yma y dewch o hyd i’r Gwladfawyr a’u diwylliant sydd wedi goroesi dros 140 mlynedd ers i’r fintai gyntaf lanio oddi ar y cliper, Mimosa, ym 1865 ym Mhenrhyn yr Ogofâu yn ymyl lle mae Porth Madryn heddiw.

 

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top