Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

Dyffryn Camwy

Mae Dyffryn Isaf yr Afon Camwy yn cynnig seibiant braf o'r tirlun undonog Patagonia. Annogodd y dyffryn hwn, ynghyd â dyfroedd yr Afon Camwy, yr arloeswyr Cymreig i ymgartrefu yn yr ardal wrth iddynt chwilio am diriogaethau newydd lle y gallent cadw eu iaith, crefydd a diwylliant.

Rhai o'r teithiau yn Ddyffryn Camwy sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw parc palaeontoleg Bryn Gwyn, amgueddfa palaeontoleg MEF yn Nhrelew, capeli a chamlesi Dyffryn Camwy, capel Moriah yn Nhrelew, ac yna ymweliadau a Trelew, Gaiman, Dolavon a Rawson.

 

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top