Y Wladfa - Patagonia

Teithiau Andes Celtig Travel

Arfordir Chubut Patagonia

Mae arfordir Iwerydd Chubut yn cynnig cilomedrau o ddyfroedd tymherus ac amrywiaeth o dirweddau sy'n asio â chlogwyni mawreddog, tywynnau, heigiau pysgod di-ri gyda phosibiliadau pysgota yn ogystal ag actifeddau hamdden. Mae’r arfordiroedd hyn yn cyflwyno amrywiaeth eithriadol lle mae traethau tywodlyd a lleidiog yn uno â chroniadau o raean, masiffau cwarts a chlogwyni serth. Yma ar arfordir Chubut mae cerrynt oer o dde'r Iwerydd yn cyfarfod â cherrynt cynnes Brasil sy’n cludo rhywogaethau isdrofannol o anifeiliaid i’r arfordir.
 
Rhai o'r teithiau ar hyd arfordir talaith Chubut sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni yw dinas Porth Madryn, gwylio morfilod ar safle treftadaeth UNESCO Orynys Valdés, nythfa pengwiniaid Magellan yn Punta Tombo, a gwylio dolffin Commerson o borthladd Porth Rawson.

 

Copyright/Hawlfraint © 2007–2019, Andes Celtig.

Top